Steritech - lab - analyser - ny - banner

Laboratorieanalyse

Ring oss på 690 20 881  eller kontakt oss

Verifisere HACCP-standard med vitenskapelig testing

Vi gir en omfattende, mikrobiologisk analyseservice via våre akkrediterte laboratoriepartnere – og hjelper deg å oppnå og sikre at hygieneplaner og prosesser er effektive.

En svært effektiv måte å kontrollere at renholdsplan fungerer, og at utstyr og flater faktisk er rene er uttak av renholdsprøver. Vi benytter ATP målinger til dette, og gjennomfører de målinger som avtalen tilsier. ATP (AdenosinTri Phosphat ) er en universell energitransportør som fins i alle levende celler. Det er spesielt mye av det i næringsmiddelrester, og mengden ATP bør være betydelig redusert etter renhold. Vi får umiddelbart svar på prøvene etter uttak, og rapport på resultatet legges igjen før vi drar fra virksomheten.

Listeria Monocytogenes:

Alle som produserer spiseklare produkter med en viss holdbarhet må ha en prøveplan. Dette for å dokumentere at produksjonsmiljøet ikke har avdekket Listeria Monocytogenes.

Vi kan utføre uttak av disse prøvene, som sendes til analyse (forordning 2073/2005, Mikrobiologiske kriterier for Næringsmidler). I samarbeid med Laboratoriet kan det settes opp en prøveplan for dere.

Beredskapsbag:

For å kunne sende inn prøver av produktene, kan det plasseres en beredskapsbag hos dere. Denne inneholder fryseelement, glass til prøver og følgeskjema. Denne kan sendes direkte til laboratoriet med prøver for kontroll, eller i beredskap etter f.eks en matforgiftningssak.

Laboratorieresultatene gir deg mulighet til å verifisere og validere mattrygghetssystemet og HACCP planen. Ved behov, kan du også bruke testresultatene til å evaluere årsakene til avvik fra andre rapporter for å støtte implementeringen av korrigerende tiltak.

Mattrygghet er en kompleks oppgave for enhver bedrift som tilbereder eller serverer mat, med så mange retningslinjer og spesifikasjoner som skal overholdes. Denne tjenesten støtter dine ISO-sertifiseringer, hjelper deg å utvikle ernæringsvurderinger, identifiserer allergener og bistår deg med verifisering av merking for å overholde lovgivning.

Hovedfordeler

  • Kontroll av renholdsplan og ferdig produkt
  • Laboratorieresultatene gir deg mulighet til å verifisere og validere mattrygghetssystemet og HACCP planen
  • Finner årsaker til avvik som forårsaker manglende overholdelse av regelverket
  • Gir akkrediterte laboratorieanalyser for å verifisere påståtte tilfeller av matforgiftning
  • All laboratorieanalyse er uavhengig og fullt akkreditert