Steritech - mat-sikkerhet-banner -ny

Evaluering av mattrygghet

Ring oss på 690 20 881  eller kontakt oss

Omfattende evalueringer som fremmer best praksis og forbedring

Vi driver en virksomhet i en verden der 34 % av gjestene påvirkes av omtaler på nettet, og hvor 42% deler negative opplevelser på sosiale medier. Ditt omdømme på nettet er derfor svært viktig, og virksomheter må sette mattrygghet i fokus av kundeopplevelsen for og lykkes. Lav skår eller avvik i inspeksjonene gir alvorlig skade på omdømme, og kan til og med utsette virksomheter for risiko for bøter og tilslutt avvikling. Budskapet er klart. Næringsmiddelbedrifter må overholde de høyeste standardene for å beskytte merkevaren sin, forhindre tap av kunder og forhindre avvik av varemerke og bransjestandard.

En unik, rådgivende tilnærming

Vi hjelper virksomheter med å levere samme standard og kundeopplevelse med bransjens mest omfattende evalueringsservice for mattrygghet.

I motsetning til vanlig revisjon for overholdelse av mattrygghetsregler, lærer vi opp personalet ditt individuelt, og sikrer at evalueringsprosessen er en positiv læringsopplevelse som promoterer kontinuerlig forbedring. Vi gir deg omfattende tilbakemelding om det som gjøres riktig, i tillegg til det som må gjøres bedre.

Alle våre evalueringer av mattrygghet er også basert på nasjonale standarder og HACCP prinsipper, men er en mer omfattende evaluering enn hva Mattilsynet krever.

Kontinuerlig forbedring og innsikt

På slutten av hver evaluering, får du en detaljert rapport som fremhever problemer og muligheter for forbedring. Disse rapportene er ideelle for å støtte korrigerende handlingsplaner fra ledelsen som vil sikre forbedring og samsvar i fremtiden.

Vi gir deg også omfattende rapporter om hele din virksomhet, slik at du enkelt kan se resultatene til hele virksomheten på ett sted. Rapportene inkluderer revisjonsstatus, scoring, tendenser og evalueringsfunn.

Hovedfordeler

  • Støtter best praksis i mattrygghet
  • Overholder alle offentlige krav
  • Reduserer risikoen for avvik på revisjoner og evalueringer, og høy turnover av ansatte
  • Opplæring av personalet i best praksis
  • Hyppige evalueringer og punktlige vurderinger for å forsterke det som læres og sikrer rask løsning av problemer
  • Få jevnlige rapporter for å sikre kontroll
  • Programmer tilpasset for å møte dine spesifikke behov