Nye krav fra mattilsynet

Ring oss på 690 20 881  eller kontakt oss

Nye krav fra mattilsynet

Krav fra Mattilsynet er stadig i endring, derfor er siden under oppdatering.

SMILEFJESORDNING FRA 2016

Innføring av smilefjes ved tilsyn i serveringsbransjen har vært et lenge uttrykt ønske fra forbrukerne. Erfaringer med ordningen viser også at bransjen setter pris på denne type tilsyn.

De vet mer hva som kreves av dem, og kan ta nødvendige grep for å sikre at alt som berører mattrygghet er i orden. For mer info les smilefjesordning eller veileder til virksomhetene om smilefjesordningen

Mattilsynet vil ha fokus på emballasje i 2016

Matkontaktmaterialer

Et annet viktig aspekt i forbindelse med mattrygghet, er matkontaktmaterialer.

Med matkontaktmaterialer menes:

  • emballasje for mat og drikke
  • redskaper og utstyr som brukes til produksjon i næringsmiddelindustri
  • aktive og intelligente materialer og gjenstander

Eksempler er: emballasje, plastfolie, aluminiumsfolie, bestikk, røreredskaper.

Hvilke typer emballasje bruker dere til maten dere pakker inn/produserer, hvilke materialer består denne av og er den beregnet til råvaren/ferdig produkt? Hva med utstyret for å produsere maten; Består den av materialer hvor stoffene ikke avgis til maten? Kjemiske stoffer i matemballasje eller kjøkkenredskaper kan avgis til maten og gjøre maten helsefarlig.

Emballasje og redskaper bør kun brukes til det de er beregnet for. Vi er behjelpelige med veiledning i forbindelse med matkontaktmaterialer og forslag til utforming av gode, skriftlige rutiner som er tilpasset deres produksjon og kravene i forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften).