Smilefjesordningen banner

Smilefjesordningen

Ring oss på 690 20 881  eller kontakt oss

Smilefjesordningen

Innføring av smilefjes ved tilsyn i serveringsbransjen har vært et lenge uttrykt ønske fra forbrukerne. Erfaringer med ordningen viser også at bransjen setter pris på denne type tilsyn. De vet mer hva som kreves av dem, og kan ta nødvendige grep for å sikre at alt som berører mattrygghet er i orden.

Ordningen vil i første omgang gjelde for restauranter, kafeer, og faste spisesteder.

Følgende punkter må det settes søkelys på for å opprettholde mattryggheten, og sikre seg brede smil fra Mattilsynet:

Rutiner og ledelse

  • Virksomhetene skal være meldt inn på mattilsynets skjematjenester
  • Tydelige ansvarsforhold, hvem er daglig leder etc?
  • Tilpassede internkontrollrutiner til vår drift
  • Krav om dokumentasjon av enkelte rutiner: avvik, revisjoner, dokumentstyring
  • Være kjent med prinsippene i HACCP; har vi gjennomført dette, har vi CCP (kritisk kontroll punkter)?
  • Opplæring av ansatte: Er dette tilstrekkelig ivaretatt i forhold til ansvarsområdet? Mattilsynet vil indirekte observere eller stille kontrollspørsmål

Lokaler og utstyr

  • Utforming/planløsning for trygg mathåndtering, klart skille mellom rene/urene soner/arbeidsoperasjoner, rent/urent utstyr, skille mellom ferdig tilberedt mat/råvarer/allergenmat
  • Materialer og utstyr må kunne vaskes (gulv, tak, vegger, benker, skapdører etc.)
  • Vedlikeholdsplan
  • Hindre skadedyradkomst
  • Håndvask; hygienisk vask og tørk, hensiktsmessig plassert
  • Personaltoaletter og garderobe; skille mellom personlige klær og arbeidsklær
  • Råvarene sjekkes for god hygienisk kvalitet
  • Oppbevaring av råvarer; tiltrekkelig plass, sjekk av temperatur
  • Sjekk av leverandører; riktig merket
  • Avfall; organisk avfall i lukket container
  • Vannkvalitet, egen brønn skal tas jevnlig prøver av vannet

Trygg mathåndtering

  • Gode innarbeidede rutiner for trygg mathåndtering og bearbeiding; rask nedkjøling, tilstrekkelig varmebehandling, ikke kryssforurensning
  • Adferd til de som lager mat, personlig hygiene/rene klær/vasker hender
  • Tilstrekkelig varmebehandling/rask nedkjøling/tining ved kjøletemperatur
  • Emballasje tilpasset type mat som serveres/oppbevares
  • Transport

Sporbarhet og merking

  • Sporbarhet: identifisering av råvarens opprinnelse
  • Allergenmerking
  • Merking av egenprodusert mat

Enkeltstående brudd på regelverket kan ikke forårsake at virksomhetene får et surt fjes, men gjentatte brudd eller flere avvik, kan føre til surt fjes.
Rapportene skal være synlige, ses tydelig før kundene går inn i restauranten og i nærheten av inngangspartiet.

Gjennom våre tjenester vil vi kunne hjelpe dere med å ivareta alle elementer som er listet ovenfor. I tillegg har Mattilsynet laget en veileder til virksomhetene om smilefjesordningen.