690 20 881 Kontakt oss Få et gratis tilbud

Mattrygghetssystem med HACCP

Enhver virksomhet som serverer mat må ha en mattrygghetsplan og følge prosesser basert på Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)-prinsipper. Mattrygghetssystemet med HACCP er utviklet for at maten din skal være trygg for biologiske, kjemiske og fysiske farer. Det er noe av det viktigste du kan gjøre for å sikre at du følger viktige prinsipper for produktsikkerhet og risikohåndtering.

En komplett tjeneste

Vår konsulenttjeneste for mattrygghet fjerner all kompleksitet fra prosessen for deg – og hjelper deg å utvikle et mattrygghetssystem med HACCP som overholder alle juridiske krav.

Vi analyserer risikoområdene for mattrygghet gjennom hele virksomheten din og identifiserer farer for hvert trinn, og fremhever alle de kritiske punktene du trenger å være oppmerksom på for å unngå matforgiftning eller kontaminasjon. Vi tar oss tid til å forstå bedriften din og levere et mattrygghetssystem med HACCP, som er tilpasset dine individuelle behov. Vi hjelper deg også å opprette alle krav til dokumentarkivering og dokumentasjonen for å sikre at du overholder juridiske krav.

Veiledning

Internkontrollen må fungere i praksis. Virksomheten deres må ha en levende internkontroll som brukes i praksis. Det å ha en internkontrollperm stå-ende to stå-ende i hylla, og som ikke brukes i det daglige, er til liten hjelp. Det er også viktig at virksomhetens ledelse er involvert og engasjert i internkontrollarbeidet, og sørger for at det settes av nok tid og ressurser. Å få hjelp fra eksterne konsulentfirmaer er til stor hjelp når det skal utarbeides internkontroll. Det er viktig at det sørges for at internkontrollen blir tilpasset aktivitetene i deres virksomhet. Bedriften må selv være en del av denne prosessen, og det må gis opplæring til alle ansatte, så de kan utføre sine oppgaver.

For at det nye systemet skal fungere og bli en del av de daglige rutinene kan vi gjennomføre ett veiledningsbesøk.

På dette besøket gjennomgås all dokumentasjon, og det avtales hvilke skjema og sjekklister som skal benyttes. Dette vil hjelpe dere med å komme raskt i gang med rutinene som sikrer mattrygghet.

Revisjon av mattrygghetssystemet

Vær sikker på at internkontrollen blir brukt slik det er tenkt. Det er et krav at dere har en skriftlig rutine som sier hvordan og hvor ofte man undersøker om internkontrollen fungerer etter hensikten. Dette kalles intern revisjon. Noen må ha ansvaret for jevnlig å gå igjennom systemet. Det er vanlig å gjøre det en gang i året, noen gjør det også oftere. En intern revisjon skal undersøke at dere i praksis gjør det dere har sagt og skrevet det dere skal gjøre. Revisjonen skal også sikre at dere følger regelverket. Husk å lage en oppsummering etter revisjonen, som viser hva som er avdekket.

Vår mattrygghetsavdeling vil gjennomgå ditt mattrygghetssystem for å se at det er i henhold til lovverket, at det som er beskrevet er i henhold til dine rutiner og at det blir brukt korrekt. Det utarbeides en rapport som inneholder alle punkter det er viktig å ivareta i forhold til smilefjesordningen og regelverket. I rapporten vil det være en oppfølgingsdel som dere kan benytte i det videre arbeidet for å sikre trygg mat.

En revisjon blir avtalt på forhånd slik at virksomheten har satt av tid til dette arbeidet. Revisjonen fra oss kan gjennomføres både på mattrygghetssystem som vi har utarbeidet og system dere har utarbeidet selv.

Hovedfordeler

  • Sørger for overholdelse av hygieneregelverket
  • Oppretter rutinebeskrivelser med sjekklister i henhold til HACCP-prinsippene
  • Implementerer omfattende dokumentering i samsvar med forskriftene
  • Implementerer HACCP raskt og effektivt på alle steder
  • Planer er tilpasset for å møte dine individuelle behov
  • Sjekker at mattrygghetssystemet med HACCP er implementert på en effektiv måte
  • Reduserer risikoen for avvik i rapporter fra Mattilsynet
  • Får regelmessige rapporter for å beholde kontrollen og informere om korrigerende planer

Forsterk best praksis med opplæringsprogrammer som er designet for å ivareta mattrygghet og samsvar med interne standarder.

Ring oss på 690 20 881 eller fyll inn vårt kontaktskjema. Vi tar kontakt innen kort tid.

Mikrobiologisk analyseservice hjelper deg å oppnå og sikre at hygieneplaner og prosesser er effektive.