690 20 881 Kontakt oss Få et gratis tilbud

Hygieneprøver og laboratorieanalyse

Mattrygghet er en kompleks oppgave for enhver virksomhet som tilbereder eller serverer mat, med så mange retningslinjer og spesifikasjoner som skal overholdes. Våre tjenester støtter dine ISO-sertifiseringer, hjelper deg å utvikle ernæringsvurderinger, identifiserer allergener og bistår deg med verifisering av merking for å overholde lovgivning.

En svært effektiv måte å kontrollere at renholdsplanen fungerer, samt at utstyr og flater faktisk er rene, er uttak av renholdsprøver. Vi benytter ATP målinger (AdenosinTri Phosphat) til dette og gjennomfører det antall målinger som avtalen tilsier. ATP er en universell energitransportør som finnes i alle levende celler og det er mye av det i næringsmiddelrester. Mengden ATP bør være betydelig redusert etter renhold. Med våre hygieneprøver får vi umiddelbart svar etter uttak og en rapport på resultatet legges igjen før vi drar fra virksomheten.

Laboratorieresultatene gir deg mulighet til å verifisere og validere mattrygghetssystemet og HACCP planen. Ved behov, kan du også bruke testresultatene til å evaluere årsakene til avvik fra andre rapporter for å støtte implementeringen av korrigerende tiltak.

Verifisere HACCP-standard med vitenskapelig testing

Vi gir en omfattende, mikrobiologisk analyseservice via våre akkrediterte laboratoriepartnere – og hjelper deg å oppnå og sikre at hygieneplaner og prosesser er effektive.

Listeria Monocytogenes:

Alle som produserer spiseklare produkter med en viss holdbarhet må ha en prøveplan. Dette for å dokumentere at produksjonsmiljøet ikke har avdekket Listeria Monocytogenes. Vi kan utføre uttak av disse prøvene, som sendes til analyse (forordning 2073/2005, Mikrobiologiske kriterier for Næringsmidler). I samarbeid med Laboratoriet kan det settes opp en prøveplan for dere.

Beredskapsbag:

For å kunne sende inn prøver av produktene, kan det plasseres en beredskapsbag hos dere. Denne inneholder fryseelement, glass til prøver og følgeskjema. Denne kan sendes direkte til laboratoriet med prøver for kontroll, eller i beredskap etter f. eks en matforgiftningssak.

Hovedfordeler

  • Kontroll av renholdsplan og ferdig produkt
  • Laboratorieresultatene gir deg mulighet til å verifisere og validere mattrygghetssystemet og HACCP planen
  • Finner årsaker til avvik som forårsaker manglende overholdelse av regelverket
  • Gir akkrediterte laboratorieanalyser for å verifisere påståtte tilfeller av matforgiftning
  • All laboratorieanalyse er uavhengig og fullt akkreditert
  • Få jevnlige rapporter for å sikre kontroll
  • Programmer tilpasset for å møte dine spesifikke behov

Mattrygghetssystemer med HACCP for implementering.

Ring oss på 690 20 881 eller fyll inn vårt kontaktskjema. Vi tar kontakt innen kort tid.

Forsterk best praksis med opplæringsprogrammer som er designet for å ivareta mattrygghet og samsvar med interne standarder.