690 20 881 Kontakt oss Få et gratis tilbud

Regler og sertifikater

I henhold til næringsmiddelhygieneregelverket skal daglig leder for virksomheten sikre at alle ledd i produksjonen, bearbeiding eller distribusjon foregår på en hygienisk forsvarlig måte. Nedenfor er det listet opp en oversikt over gjeldene regelverk:

LOV-2003-12-19-124: Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven)

FOR-2008-12-22-1623: Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften)

  • Forordning ( EF) nr. 852/2004
  • Forordning ( EF) nr. 2073/2005

FOR-1994-12-15-1187: Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddelhygieneforskriften 
(internkontrollforskriften for næringsmidler)

FOR-1983-07-08-1252: Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler 
(generell forskrift for næringsmidler)

FOR-2008-12-22-1620: Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket 
(matlovsforskriften)

  • Forordning ( EF) nr. 178/2002

FOR-2014-12-13 : Forskrift om matinformasjon til forbrukere (matinformasjonsforskriften)

  • Forordning (EU) nr. 1169/2011

FOR-2001-12-04-1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

FOR-1993-12-21-1381: Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler 
(matkontaktforskriften)

Samarbeid med Steritech for å forbedre driftsstandarder som påvirker kundeopplevelsen og øker lønnsomheten for deg.

Ring oss på 690 20 881 eller fyll inn vårt kontaktskjema. Vi tar kontakt innen kort tid.

Mattrygghetssystemer med HACCP for implementering.