690 20 881 Kontakt oss Få et gratis tilbud

Smilefjesordningen fra Mattilsynet

Innføringen av smilefjesordningen fra Mattilsynet i serveringsbransjen var lenge et uttrykt ønske fra gjester av spisesteder. Erfaringene med ordningen viser også at bransjen setter pris på denne type tilsyn. De vet hva som kreves av dem for å holde åpent og kan ta nødvendige grep for å sikre at mattryggheten er i orden.

Gjennom våre løsninger og tjenester kan Steritech hjelpe deg med å oppnå smilefjes fra Mattilsynet. Vi sørger for å hjelpe deg i å ivareta de 25 kravpunktene som Mattilsynet kan sjekke. Rapportene etter tilsyn skal være godt synlige for gjester i nærheten av inngangspartiet når de går inn i restauranten. Hvilket smilefjes serveringsstedet får, bestemmes av den dårligste karakteren gitt på de kontrollerte kravpunktene.

Hvem gjelder smilefjesordningen for?

Smilefjesordningen gjelder for offentlig tilgjengelige serveringssteder som forbereder, serverer og selger mat til forbrukere som konsumeres på permanente serveringsområder. Dette omfatter i hovedsak restauranter, kafeer og lignende. Mattilsynet vil normalt utføre årlig tilsyn av alle serveringssteder som er en del av ordningen.

Når Mattilsynet kommer på tilsyn følger de en mal som er basert på fire hovedområder og hvor det er 25 kravpunkter de kan sjekke. Det legges ikke opp til at hvert eneste kravpunkt sjekkes ved tilsyn, men inspektørene sjekker minimum ett fra hvert av hovedområdene, som du kan se i sin helhet nedenfor:

Rutiner og ledelse

 • Ansvaret til driftsansvarlige 
 • Meldeplikt for virksomheten 
 • Synlig rapport for smilefjes 
 • Internkontroll 
 • Farevurdering og styringstiltak 
 • Opplæring

Lokaler og utstyr

 • Generelt, planløsning, standard og vedlikehold 
 • Lokaler – spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling 
 • Utstyr – renhold 
 • Håndtering av avfall 
 • Forebygge og bekjempe skadedyr 
 • Håndvask 
 • Personaltoaletter og garderobe

Trygg mathåndtering

 • Råvarer 
 • Vann og is 
 • Forurensningsfare 
 • Lagring 
 • Transport 
 • Personlig hygiene 
 • Kjølekjeden 
 • Varmebehandling 
 • Nedkjøling 
 • Tining

Sporbarhet og merking

 • Sporbarhet 
 • Merking av allergeningredienser


 

Samarbeid med Steritech for å forbedre driftsstandarder som påvirker kundeopplevelsen og øker lønnsomheten for deg.

Ring oss på 690 20 881 eller fyll inn vårt kontaktskjema. Vi tar kontakt innen kort tid.

Mattrygghetssystemer med HACCP for implementering.